Könnyek között

A Világháborúk Hősi halottainak emlékére készült. Egy gyalogsági akadályból rögtönzött, szögesdróttal rögzített  frontkereszt, melyre rá van akasztva a hősi halált halt katona kabátja illetve sapkája.

 

Az előtte térdeplő nőalak azt a közösséget képviseli, mely 60 év késedelemmel tudott csak méltó emléket állítani halottainak. Ez nem is annyira gyászként, mint inkább gyónásként fogható fel, mely a 60 év mulasztásának lelki terhétől szabadítja meg a közösséget.